FUEL & CHEMICAL PROCESSES
             首页  |   期刊介绍  |   编委会  |   投稿指南  |   期刊订阅  |   广告合作  |   行业信息  |   图片展示  |   联系我们  |   留言板   |   English
 在线办公系统
  作者投稿
  作者查稿
  专家审稿
  编委审稿
  编辑办公
  主编办公
 在线期刊
  最新录用
  当期目录
  过刊浏览
  高级检索
  Email Alert
  
 相关下载
  投稿须知
  论文模块
  版权转让协议
更多>>
 会员服务
 
《燃料与化工》第七届编辑委员会委员名单

顾问:董   海
名誉主任:刘   玠

主任:于振东

副主任: 戴成武   殷瑞珏   谢克昌   郑明东   魏松波
委员:(按汉语拼音排序)
         蔡承祐   戴法贞   贾利霞   贾向刚   刘洪春   吕   民   罗时政   马希博   孟庆波   钱建兴
         秦福平   邱介山   唐自厚   陶益新   王光辉   卫宏远   卫正义   徐振刚   杨   桦   杨建华 
         杨文彪   于义林   郑文华   张初永   张国富   张欣欣   赵雪飞

( 点击1526)
 
FUEL & CHEMICAL PROCESSES
Copyright © 2009 中冶焦耐工程技术有限公司 《燃料与化工》编辑部
电话:0412-5531327 传真:0412-5531333 0412-5534944 邮编:114002 E-mail:rlhg@vip.163.com
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发